Det er vigtig for alle bygninger, at nedbør ledes ned i kloakken, i stedet for ind i vægge eller tagkonstruktioner.

Med rene tagrender, sikrer du altid din ejendom de bedste vilkår, for at modstå udfordringerne med vores våde klima.

I forbindelse med algebehandling af dit tag, anbefaler vi, at du inden behandlingen eller kort tid efter får renset din tagrende, så den er gearet til at tage imod alger, mos og lignende, som løsnes fra taget.

Samtidig anbefales det, at man 6-8 måneder efter behandlingen igen renser tagrenden.

Theme Image
Opstart kr. 795,-
Dette inkluderer de første 25m. Derefter kr. 15,-/m. op til 3m.
Tag, flise eller facade
Ifm. tag, flise eller facaderens er prisen KUN
kr. 15,-/m. op til 3m.
Oprydning
Vi rydder altid pænt op efter os og efterlader intet affald.