Hvorfor sidder der alger alle vegne?

Alger trives på fugtige og skyggefulde overflader, og da vi har masser af nedbør i Danmark, har algerne optimale vækstbetingelser.

Solen "gemmer" på algerne, når foråret og sommeren melder sin dejlige varme, udtørre algerne til et minimum.

Dog er de ikke helt væk, og når fugten kommer tilbage og skyggen tillader det, vækster de igen.

 

Hold din ejendom lige så flot, som da den oprindeligt blev bygget.

Vil du gerne algerne til livs, findes der flere brugbare metoder.

Ses der kun få alger kan knofedt løse meget, alternativ kan et algemiddel benyttes.

Er omfanget af mere betydelig størrelse, skal man her vurdere om det kræver en mekanisk afrensning.

En mekanisk afrensning kan foretages på flere måder, til fliser bruges normalt specielle vaskekasser, på facader kan der både bruges vaskekasser samt forskellige typer lanser tilpasset formålet.

Det er vigtig at sætte sig grundigt ind i overfladens betydning, vurderer overfladens beskaffenhed og derudfra vælge den rette afrensnings metode.

 

Algebehandling af tag

Det er aldrig for sent at få algebehandlet sit tag.

Når der først opbygges flere lag alger, lav og mos, ser man en større sandsynlighed for vandindtrængen.

Der ses mange tilfælde hvor mos udvikler sig så kraftigt, at det simpelthen løfter i både tagplader og tagsten.

Det kan resultere i udfordringer for ejendommen ved kraftig regn og fygesne som kommer ind på loftet.

Er taget allerede omfattende begroet af mos,kan det i visse tilfælde bedre svare sig at få udført en mekanisk tagrens og imprægnering, da en algebehandling ikke alene kan løfte opgaven.

Theme Image

Vi algebehandler

  Tage
  Beton
  Fliser
 Facader
  Træværk
  Fibercement
  Ovenlysvinduer



0-100m2. = Kr. 795,- (Maks. 3m. til tagrende)
101-200m2. = Kr. 995,- (Maks. 3m. til tagrende)


Kr. 10,-/m2 (Min. kr. 795,-)


Mulighed for vedligeholdes aftale på tag, fliser og facade